Munkagépek üzembe helyezése


A munkagépek üzembe helyezése egy kötelező, szakember által elvégzett felülvizsgálat, melyet a munkaeszköz használatba vétele előtt el kell végeztetni.

A munkagépek üzembe helyezést megelőző vizsgálat célja a biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosítása. A munkagépeket üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégítik, és rendelkeznek az adott munkaeszközre, külön jogszabályban meghatározott EK- megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumokkal, tanúsítványokkal.

Miért szükséges a munkagépek üzembe helyezése?

A munkagépek üzembe helyezésének a célja, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia, munkavédelmi szempontból megfeleljen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek. A munkavédelmi szempontból üzembe helyezett munkaeszközöket ötévente felül kell vizsgáltatni. Amennyiben a munkagép balesetet okozott, használatát meg kell szüntetni, és csak biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzését követően, megfelelő minősítés esetén szabad ismételten használatba venni.

Mi szükséges a munkagépek üzembe helyezéséhez?

A munkavédelmi üzembe helyezéshez szükséges, a gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozat, vagy tanúsítvány, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor egy független akkreditált minősítő intézet, bevizsgálást követően jogosult kiadni. A géphez, munkaeszközhöz szükséges biztosítani a kezelő által beszélt nyelven, üzemeltetési dokumentációt, gépkönyvet, karbantartási útmutatót.

Cégünk teljes körűen vállalja a munkagépek üzembe helyezésével kapcsolatos ügyintézést.