Tűzvédelmi oktatás


A tűzvédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók megismerjék a munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit a munkafolyamatok és az áruk tűzveszélyességét, a tűzjelzés módját, a tűz esetén követendő feladatokat, a tűzoltó felszerelések helyes használatát, és a munkahelyi tűzvédelmi szabályzat tartalmát és előírásait. Hiszen a tűzvédelmi szabályokat csak akkor lehet betartani, ha ismerjük őket. Amennyiben a vállalkozásunk tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett, úgy munkavállalóinkkal, valamint az érintett személyekkel a szabályzatunkban foglaltakat ismertet, ennek tényét pedig szintén dokumentálni kell.

Miről szóljon a tűzvédelmi oktatás, mit kell oktatni?

 • általánosságban a tűzvédelmi szabályokat,
 • a tevékenységet érintő szabályokat,
 • a tűzjelzés módját,
 • a tűz esetén szükséges feladatokat,
 • a menekülési-mentési lehetőségeket;
 • tűzoltó készülékek használatát;
 • ha van, akkor a tűzvédelmi szabályzatot, melynek elkészítését is vállaljuk
 • továbbá bizonyos esetekben a tűzriadó tervet, annak gyakoroltatását
 • a tűzvédelmi oktatás után lehetőség van tűzvédelmi szakvizsga tételére.

Milyen gyakran ismételjük meg a tűzvédelmi oktatást?

 • Új belépő munkavállalót a munkavégzés megkezdése előtt!
 • A többi esetben nem határozza meg jogszabály az oktatás gyakoriságát, de indokolt évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást A gyakoriságot a tűzvédelmi szabályzatban a munkáltatónak kell meghatározni;
 • Évente egy alkalommal kell gyakoroltatnunk a tűzriadó tervet az érintettekkel.
 • Soron kívüli oktatást indokolt tartani pl. tűzesetet követően, vagy ha a tűzvédelmi helyzetre kiható változás következik be (pl. a tevékenységhez használt anyagok tűzveszélyessége változik).

Jó tudni: Ha előzetesen egy tűzvédelmi oktatás keretein belül ismertetjük az általános tűzvédelmi szabályokon túl a helyi sajátosságokat is és ezt igazolható módón tesszük, akkor a szabályok megszegése miatt bekövetkező tűzesetek következményeiért nekik kell vállalniuk a jogi felelősséget. Ezt a szabályozást az 1996. évi XXXI. törvény 22.§ (3) bekezdés foglalja magába.

Amennyiben bármilyen kérdése merült fel a tűzvédelmi oktatás, akkor hívjon minket bizalommal! Kollégáink készséggel állnak a rendelkezésére és